สินค้าโปรโมชั่น

พูนทรัพย์เครื่องมือแพทย์

จำหน่ายอุปกรณ์ทันตกรรม

สนใจติดต่อ 094-695-6365

ฉากกั้นรังสี

จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทันตกรรม นำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ น้ำยาฟอกสีฟัน X-ray film Tube Barcket O-ring อุปกรณ์จัดฟัน